menu

Kierrettä mediasuhteisiin

Juha Lappalaisen perustama ja luotsaama Jenka Oy tarjoaa valmennusta ja koulutusta yrityksille, jotka hallitsevat oman alansa mutta kaipaavat tukea mediasuhteiden hoitamiseen.

Valmennus ja koulutus antavat realistisen kuvan julkisuuteen liittyvistä lainalaisuuksista ja median toimintatavoista. Ne auttavat yrityksen viestinnän terävöittämisessä sekä erilaisten viestintäprojektien toteuttamisessa. Mitä henkilökohtaisempaa yhteistyö on, sitä käytännönläheisemmin asioihin voidaan tarttua.

Jenka antaa asiakkaalle tilaa ajatella itse. Asiakasta ei opeteta tai käsketä ajattelemaan tietyllä, ennalta määrätyllä tavalla.

Valmennuksen/koulutuksen teemat ja painopisteet vaihtelevat asiakkaan tarpeiden, tavoitteiden ja valmiuksien mukaan. Teemoja ovat mm.:

 • viestinnän tavoitteiden ja kohderyhmien määrittely (viestintästrategia)
 • tarkoituksenmukaisten viestintäkanavien miettiminen
 • julkisuuden lainalaisuudet, harhat ja mahdollisuudet
 • median toimintatavat ja logiikka
 • toimittajien lähestyminen ja kohtaaminen
 • juttukärkien ja tiedotteiden terävöittäminen
 • nettisivujen sisällön uudistaminen
 • lehdistö-/infotilaisuuksien suunnittelu ja toteutus
 • lanseerausten suunnittelu ja toteutus

 • Jenka-tuoteperhe

  Juha Lappalainen kuvailee Jenka-tuoteperheen jäseniä seuraavasti:


  Pieni-Jenka

  "Kun yrityksesi viestintä kaipaa vain pientä terävöittämistä. Otan viilani esille, kun sinä kummastelet, miksi naapuriyritys saa viestinsä läpi, mutta sinä jäät ilman huomiota. Istutaan pöydän ääreen kerran tai kaksi. Voi olla, että jo yhdellä tapaamisella saamme riittävän määrän vastauksia niihin kysymyksiin, joita et itse ole osannut kysyä."

  Osa-Jenka

  "Valmennan sinut ja henkilökuntasi ymmärtämään median käyttäytymistä. Valmistelemme yhdessä uudenlaista otetta julkisuuskuvaan: päivitämme yrityksesi nettisivut ajan tasalle, suunnittelemme julkisuusstrategiaa ja yksittäisiä tapahtumia. Voimme tavata muutaman kerran, pidän sinulle ja sopivalle osalle henkilöstöä henkilökohtaiset tai ryhmävalmennukset. Olen toimittaja, joten kirjoitan tekstejä toimittajan otteella, nopeasti ja laadukkaasti. Mediasalkustani löytyy myös muita työkaluja, sillä teen töitä ammattitaitoisten valokuvaajien ja graafikoiden kanssa. Visuaalisen ilmeen skarppaaminen tai uudelleen luominen ovat meille kuuluvia töitä."

  Iso-Jenka

  "Iso käännös on tarpeen, jos yrityksesi haluaa ottaa uusia askeleita liiketoiminnassa. Se voi olla laajentumista uusille alueille, toiminnan kasvattamista tai nykyisen toiminnan yleistä petraamista. Iso Jenkalle on tilausta, jos sinulla ja luottoihmisilläsi yrityksessä on kova tahtotila toimia mutta epävarmuutta siitä, mitä pitäisi tehdä ja miten. Minä väännän media- ja julkisuusasioita oikealle kierteelle, mutta kumppaneitteni avulla pystyn kehittämään yrityksesi toimintaa leveämmälläkin rintamalla."

  Koko-Jenka

  "Täydellinen paletti mediavalmennukseen ja/tai yrityksen kehittämiseen liittyviä palveluita vaatii todellista jenkaamista. Yrityksen julkinen kuva on sitä tärkeämpää, mitä syvemmälle palveluyhteiskuntaan menemme. Kenelläkään ei ole enää varaa istua puhelimen tai faksin ääressä odottamassa tilauksia: asiakkaat on etsittävä. Asiakkaille on tarjottava palveluja – ja vielä sillä tavoin, että he ymmärtävät tarvitsevansa niitä. Ajattelen kokonaisvaltaista julkisuusstrategian rakentamista kumppanuutena. Se voi kestää pitkään, mutta töitä voi olla vaikkapa päivä tai kaksi kuukaudessa. Tärkeintä on määrätietoisuus ja yhteinen tahto. En väitä osaavani kaikkea, mutta väitän, että osaan nähdä tarpeet ja hakea apua tai kumppaneita."

  Kahden kauppaa ja massaluentoja

  Jenkan ja asiakkaan yhteistyö perustuu henkilökohtaiseen valmentamiseen tai kertaluonteiseen luentokoulutukseen – tai johonkin siltä välitä.

  Valmentaminen on rinnalla kulkemista ja tiivistä, tavoitteellista tiimityötä. Se on kyselemistä ja kuuntelemista, neuvomista ja palautteen antamista, ideointia ja sparraamista.

  Yhteistyö alkaa tiiviillä keskusteluilla, joiden avulla määritellään asiakkaan tavoitteet, valmiudet ja tarpeet. Valmennusjaksoissa voidaan sitoutua pitkäaikaiseen suhteeseen, jonka aikana tavataan ja pidetään yhteyttä yhdessä hyväksytyn suunnitelman mukaan.

  Valmentaja tekee asioita yhdessä asiakkaan kanssa, ei hänen puolestaan. Näin valmennuksen aikana saadut taidot ja oivallukset jäävät taloon vielä senkin jälkeen, kun jakso on ohi ja valmentaja poistunut paikalta.

  Koulutuksessa käsitellään samoja asioita kuin valmennuksessa, mutta lyhyemmässä ajassa ja luentomaisemmin. Puolen päivän, päivän tai muutaman päivän mittaisten tilaisuuksien sisältö ja kulku räätälöidään asiakkaan toiveiden, käytettävissä olevan ajan ja osallistujamäärän mukaan.

  Median miehestä mediavalmentajaksi

  Outokummussa syntynyt, Tampereella opiskellut ja sittemmin helsinkiläistynyt Juha Lappalainen on pitkän linjan toimittaja. Ensimmäisiä, vuonna 1983 ilmestyneitä, lehtijuttuja seurasivat armeija ja Ruotuväki-lehti, toimittajan ja kansainvälisen politiikan opinnot sekä työt Etelä-Suomen Sanomissa, Aamulehdessä ja Kauppalehdessä. Vuonna 2000 lehtimaailma vaihtui televisioon, ja Lappalainen aloitti MTV3:n / Kauppalehden Talousuutisissa toimittajana ja uutisankkurina. Mediavalmennukseen ja -koulutukseen erikoistuneen Jenka Oy:n hän perusti vuonna 2009.

  Mediamaailmassa ja erityisesti televisiossa vietetyt vuodet antoivat vahvan pohjan valmentajan ja kouluttajan työlle. Ne opettivat hahmottamaan kokonaisuuksia, syy-seuraussuhteita ja julkisuuden lainalaisuuksia. Ne toivat esiintymisvarmuutta, uskottavuutta ja tunnettuutta. Ne harjaannuttivat tiimityöhön ja tilanneherkkyyteen sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Ne myös pakottivat rohkeuteen: jos halusi saada hyvän haastattelun, oli uskallettava mennä ihmisten "iholle" näiden asemasta tai asenteesta riippumatta.

  Jenkan perustamisen myötä tarkastelukulma on vaihtunut ja liki 25 vuoden mediakokemus valjastettu yritysten käyttöön. Hyviksi havaitut työskentelytavat ovat sen sijaan pysyneet ennallaan. Luottamuksellinen, kunnianhimoinen ja keskusteleva yhteistyö kantaa todistettavasti hyvää hedelmää.

  Soita tai lähetä sähköpostia.
  Kysy, kerro tai kommentoi.
  Vuoropuhelu alkaa ensimmäisestä
  yhteydenotosta.

  Paina kuvaa kopioidaksesi yhteystiedot.